MEDEEA IANCU (RO): Tvoja veta je ženská/Tvoja veta je odpor


BOH SA ZĽUTUJE nad škôlkou
Nad deťmi. O to menej má zľutovania

Školáci.*
Keď som bola na vysokej škole, chlapci v triede povedali:
Dievča, ktoré krváca, je smilstvo.

Keď som bola na strednej škole, jedna pani povedala:
z krvi mužov sa urobilo náboženstvo a

Potom riaditeľ povedal: krv mužov
To ona urobila históriu a vznikla krv žien

Odpor. Boh sa zľutuje nad škôlkou
Deti. O to menej má zľutovania

Školáci.
Keď som bola na strednej škole, majster povedal:
Tvoja veta je ženská.

Zazvonil zvonček, chlapci začali spievať:
Tvoja veta je odpor.
Tvoja veta je odpor.

Zima prešla, dážď sa zastavil.
Kráľ ma priviedol do svojich komnát.
Vo svojej záhrade kríža a semena si vzal moje
Telo.

Hovorím: Boh počíta ženské slzy.
Ruky lepkavé od kriedy a fíg:
Píšem: môj hlas nie je skratkou v slovníku.

Chlapci spievajú: v záhrade kríža a semena si kráľ
vzal jej telo.

Boh sa zľutuje nad deťmi zo škôlky.
Má však už menej zľutovania

so školákmi.

*Yehuda Amichai, The Selected Poetry Of Yehuda Amichai, translated by Chana Bloch and Stephen Mitchell, University of California Press, 2013, p. 1.

Ukážky z knihy Delacroix is taboo: the Romanian suite (Cartea Românească, 2017), preložil Leonard Ciocan


...

VEĽKÉ UMENIE pochádza z
Hrozby. Veľké umenie pochádza z modrín. Veľké
Umenie pochádza zo strachu a neistoty.
Veľké umenie to sú silné päste. Veľké
Umenie to je

Muž.

Zakaždým keď píšem, si ma niekto pomýli s
Objektom. Zakaždým keď píšem,
mi niekto hovorí, že zvádzam

Zakaždým, keď píšem,
sa ma niekto chce

Dotýkať. Vždy keď píšem niekto povie: ona bude
Imitovať

Muža. Zakaždým, keď píšem, sú
moje nohy dôležitejšie. Zakaždým keď
Píšem, som

Samica.
Suka.
S bradavkami.

Zakaždým

V čase keď píšem, som
Jeba. Vždy
V čase

písania
musím byť znovu nádherná pre
Literatúru.

Mať svoje vlasy
Znovu dlhé pre
......literatúru.

Musím nosiť hidžáb pre
....Literatúru
Musím hovoriť
Áno, pane,
Ponúkam vám moju
Škvrnu

Byť
Pokojná pre
Literatúru

Nepísať
Krv

Funkcia muža je
Pôžitok.
Funkcia ženy je
Prehrešok.

Funkcia muža je
Inštinkt.
Funkcia krásy je
hriech

Môj jazyk je
Hriech

Musím sa vydať
Nemusíte sa obťažovať

Muži.

Moja tvár musí byť
Biela.
Nemôžem byť
Politikom.
Musím umyť

Deti.
Musím
kojiť

Deti.
musím byť vymazaná z
Literatúry.

Veda a
Jazyk sú
Mužské.

musím byť
znovu krásna pre
Literatúru.

musím
byť
sexy pre
Literatúru.

Musím
navlhčiť
moje pery pre
Literatúru.

Musím
rozdeliť
Moje nohy pre
Literatúru.

Musím
pred
stierať

pre
Literatúru.

Nie som žena, ktorá porodí
Miluje. Tam, kde teraz stojíte, som raz
Stála aj ja.

Toto je vojna
Vo vnútri ktorej

Som.

...

Z RO do AJ preložili: Daniela Hendea and Leonard Ciocan
Z AJ do SK preložila: Ola Glustik

...

Medeea Iancu je rumunská poetka, režisérka, aktivistka a feministka. Vo svojej poézii upriamuje pozornosť na rodovú nerovnosť, sexizmus, násilie mužov voči ženám, zneužívanie a obťažovanie v spoločnosti, ktorej dominujú fundamentalizmus a predsudky.

Debutovala v roku 2011 knihou Divina tragedie (Božská tragédia). V roku 2015 jej vyšla zbierka básní Cintarea care a biruit toate cintarile (Spievanie, ktoré prekonalo všetky pohyby) a minulý rok zbierka básní s názvom Delacroix este tabu: suita romînească.

Viac informácii o tejto poetke nájdete na:

Komentáre

Obľúbené príspevky