Roman Beňo: Citová prevýchova.bilancia

ubúdam

čoraz viac
mi nevychádza
krok
v predkreslených stopách

iba hlava v dlaniach
zostáva presná
ako guľka v hlavni

...

.odklon

osudová
už toľkýkrát

mohol by som
sa jej usadiť v dlaniach
byť úprimný ako decko
tykať si s budúcnosťou

mohol by som
ale to už by som bol
ja

...

.ad M. V.

raz
keď to celé pochovám
a neprídem k vám
zostane len
smutná ranná jama
a rakva v nej
rakva v nej

tebe
však bude pripomínať
našu električku

...

Autor je zakladateľom a aktívnym členom Bratislavského literárneho klubu BRAK.

Komentáre

Obľúbené príspevky