Oči / kolobehy / rýmy...zo života básnika Erika Ondrejičku


Písaniu poézie sa venuje už takmer tri desaťročia. Knižne debutoval v roku 2004 básnickou zbierkou Na vnútornej strane viečok. Nasledovala zbierka Tanec večerných vločiek (2006) a mnohé ďalšie (nielen literárne) projekty. Reč je o slovenskom básnikovi Erikovi Ondrejičkovi.


Na vnútornej strane viečok

Erik sa narodil 1. mája 1964 v bratislavskom Starom Meste, kde dodnes žije a pracuje. Absolvoval univerzitné vzdelanie technického zamerania. Je ženatý. Má dve deti.

S hudobníkom Milošom Železňákom vytvoril hudobno-poetické CD 5 dokonalostí a iné básne (2008). V roku 2009 vyšli Ondrejičkove (e)Pigramy a veršovaná knižka pre deti Čo sa skrýva v ceruzke. Ďalej vytvoril hudobno-poetický cyklus mestskej poézie Oči a rýmy – Nočné piesne kamenného mesta (2010). V r. 2011 mu vyšla upravená verzia debutovej zbierky Na vnútornej strane viečok. 

V roku 2012 sa zúčastnil knižného projektu Proglas – Preklady a básnické interpretácie (spoluautori: Konštantín Filozof, E. Pauliny, V. Turčány, Ľ. Feldek, J. Buzássy, K. Džunková, M. Haugová, D. Hevier, R. Jurolek, J. Kuniak, A. Ondrejková, D. Podracká, J. Zambor) a napísal básne pre bibliofíliu grafických výtvarných diel a objektov IM PULZ - Čakanie hmoty (I. Benca, V. Bojňanský, K. Felix, M. Komáček, M. Lukáč, J. Ťapák).


S velikánmi výtvarného umenia

Spolupráca s renomovanými výtvarníkmi vyústila aj do iných neštandardných výstupov, akými je napr. výstava plagátov Odklínanie tvaru s Ondrejičkovými básňami a výtvarným dielami umelcov: A. Brunovský, D. Brunovský, F. Guldan, P. Uchnár, J. Vitek, J. Veľká a E. Wilczynska, ktorá bola vystavená pred Hudobnou dvoranou VŠMU v Bratislave v hudobnej sezóne 2011.

Obdobnými projektmi boli výstavy s dielami F. Guldana a básňami E. Ondrejičku Krížová cesta po slovensky (Severozápadná bašta Zvolenského zámku, 2005), Mosty IV. (Kultúrno spoločenské centrum Fontána, 2006, Francúzsky inštitút Bratislava, 2007, Galerie Marie Demange Paríž, 2007) a Krátka prechádzka európskym kultúrnym parkom (National Bohemian Hall, New York, 2008).

Ondrejička napísal básne pre viaceré bibliofílie výtvarných diel a objektov (napr. The Touch, Beauty for Beauty, In Pencils and Needles, Hommage Albín Brunovský, AB80). Výnimočným projektom v tejto oblasti je jediný exemplár kaligrafickej bibliofílie básní E. Ondrejičku, vytvorený výtvarníkom Karolom Felixom – moleskine Dotyk (2014).


Erikov a Petrov Kolobeh popola

Ondrejičkovou poéziou je „ilustrovaná“ výtvarná bibliofília slovenského výtvarníka Petra Popelku Kolobeh popola (2017). Ondrejička je zostavovateľom a autorom textovej časti projektu Kamenné príbehy sochára Viliama Lovišku (2017). Jeho poézia sa stala súčasťou kalendára na rok 2018, zostaveného z výtvarných prác Barbory Paulovičovej - Intaglionendoskop: Hĺbka srdca ceruzkou a ihlou.

Zhudobnenú poéziu Erika Ondrejičku možno nájsť na viac ako desiatke hudobných CD nosičov. Jeho báseň Večerná modlitba (maľba na drevo od F. Guldana) je od roku 2009 súčasťou interiéru Kaplnky Matky ustavičnej pomoci (detská nemocnica na bratislavských Kramároch).

Ondrejičkova poézia bola zaradená do viac ako 30 slovenských aj zahraničných výberov, zborníkov, alebo katalógov. Básne jednotlivo publikoval v desiatkach domácich aj zahraničných časopisov.


V Antverpách, Moskve i New Yorku

Zatiaľ poslednou publikovanou Ondrejičkovou básnickou zbierkou pre dospelých bola dvojjazyčná slovensko-anglická zbierka poézie Krajina Diamantov-Land of Diamonds (2014). V roku 2015 mu vyšla ďalšia veršovaná knižka pre deti s ilustráciami Barbory Paulovičovej Abecedári.

Vo svojej tvorbe Ondrejička kladie dôraz na komunikatívnosť a hodnotovosť estetického a etického rozmeru poézie, dosahovanú kombináciou nadčasovosti a súčasného videnia sveta. Nadväzovaním na  klasické básnické techniky sa snaží o rehabilitáciu tradičných inštrumentov básnického umenia, akými sú rým a hudobnosť verša.

Ondrejičkova poézia bola jednotlivo prekladaná a publikovaná v angličtine, poľštine, ruštine, srbčine, chorvátčine, nórčine, lotyštine a nemčine. Svoju tvorbu prezentoval v Antverpách, v Helsinkách, v Moskve, vo Varšave, v Osle, v New Yorku aj v Prahe.


To najlepšie z Erikovej tvorby 

Tri z Ondrejičkových piatich kníh poézie pre dospelých dostali literárne ocenenia. (Oči a rýmy, (e)Pigramy, Na vnútornej strane viečok)

Zbierka Oči a rýmy, reedícia zbierky Na vnútornej strane viečok, bibliofília IM PULZ - Čakanie hmoty, Album AB80 a knižka Abecedári boli v rokoch 2010-2016 ocenené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska.

Knižka pre deti Abecedári bola taktiež ocenená bronzovou medailou Creativity International Awards (USA) ako aj v súťaži Najlepšia detská kniha leta 2015 a v súťaži Najkrajšia detská kniha leta 2015.

...

Erik je nielen výborným básnikom, ale aj krstným otcom viacerých kníh autorov Bratislavského literárneho klubu BRAK.

Komentáre

Obľúbené príspevky