Erik Ondrejička: Presque vu 8. upanišády Mundaka


.Presque vu 8. upanišády Mundaka

Prázdno v protisvetle
kúsok od dlane
protisvetlo zmizne

obrys ostane

tak ako keď forma
ohraničí dôvod
kde dvaja sú jedným
v rôzne prejavenom

v iluzórnom čase
priestore a hmote
kde myseľ je mysľou
a meno je menom

a túžba vie chytiť
iba nič vo vetre
do kauzálnych pascí

nech sa to nič hojdá
tam a naspäť mysľou
na veternom vlasci

kolmo na smer prónam
v prekríženom sede

s príchuťou a vôňou
prázdna odpovede

keď otázka blúdi
kým ju nechytia

ako vyzvedača
v zóne nebytia

no chytia len pocit
ktorý ostane
z prázdna v protisvetle
kúsok od dlane

...
Autor je krstným otcom viacerých kníh autorov Bratislavského literárneho klubu BRAK.

Komentáre

Obľúbené príspevky