2018: Vyšla kniha Atlas biologických žien
V januári 2018 sa na knižnom trhu objaví nová kniha  Atlas biologických žien:

Príbehy, momenty a „zapisovanie tela“. To všetko obsahuje Atlas biologických žien, ktorý je rukopisom druhej básnickej zbierky Oľgy Gluštíkovej. Texty sú priamou rečou osôb, odhaľujú intimitu a telesnosť autorkiných hrdiniek. 

Kozmonautky i veľrybie ženy
Názvom básne nás Gluštíková uvádza vždy do kontextu konkrétnej osoby, predstavuje jej/jeho meno, profesiu, vek či životnú situáciu. Výsledkom sú epické „kontextuálne“ básne, poézia plná emócií – plná ľudí. Od dievčenských fantázií sa dostávame k projekciám, premenám i traumám, od rodových stereotypov k netradičnému vnímaniu a zobrazovaniu každodennosti. 

V Atlase k nám prehovárajú vdovci, manželia, spolubývajúce, milenci, lekári či dcéry. Nachádzame tu vlčie i veľrybie bytosti, kozmonautky, feministky i transexuálky, spisovateľky i široké spektrum rekvizít ako sú hrebene, kuchynské spotrebiče či zelenina. 

Od krájania mäsa či šúpania jablka sa dostávame k podstate životných situácií, k existenciálnemu hľadaniu, k pýtaniu sa. Základom je čudovať sa všetkému prirodzenému: cudzej i vlastnej prirodzenosti.

Pod vplyvom mäsa
Básnická zbierka je komponovaná do troch kapitol: O ľudskosti (pod vplyvom mäsa), Telesná výchova (výchova k telu), O rybách a kosoštvorcoch (biologické cykly). 

Autorka inovatívne pracuje s analýzou ľudského tela, jeho rastu, cyklov, identity, duševných pochodov súvisiacich s ontogenézou a reflektuje rodové vzťahy. Inovatívna je aj v tématizovaní menštruačného cyklu a každodenných rituálov. 

Gluštíkovej Atlas sa usiluje o novú dimenziu vnímania ženstva. Sprevádza nás domorodými svetmi i sexuálnou revolúciou, mytológiou i demýtizáciou, fyziológiou i nezvyčajnými životnými situáciami. Nejde však o unifikujúce paradigmy, o sterilné, chladné básne ani o textové preparáty.

...

Autorka je zakladateľkou a aktívnou členkou Bratislavského literárneho klubu BRAK.

Komentáre

Obľúbené príspevky