2014: Roman Beňo pokrstil svoj debut s názvom VrstvenieMalá degustácia z knihy Vrstvenie od Romana Beňa:

.nevernica
tajnostkárskej predsieni
zaľahlo výčitkami

rozlúčil som sa
náveternou stranou tváre

nestrávené korenie v slabinách
však odmieta uznať
moje jednotné číslo

opäť splácam
akoby som si bol požičal

...

.v mojom smere
nedočkavé slnko
rozstrihalo nočný kabát
do ostrých lúčov
opäť navlieklo sivé nite
a na zemské líce
poprišívalo všetky cesty
so spoločným uzlom na konci

nerozmotám ich
ani neuprosím
zostáva mi len nimi prejsť
ako rodený tulák
čo si spálenými krídlami
neustále odstriháva tu svoju

vždy bude tá najhrboľatejšia
no bystrozraké stromy pozdĺž cesty
možno občas zopnú ruky
v mojom smere

...

.bez tváre
rozišla sa so mnou moja tvár
ešte mi v nej naivnou kriedou
čmára včerajší chlapec

pokúšal som sa mu ju vziať
v prázdnych zrkadlách

vyzradil by každý chýbajúci bozk
každú nadbytočnú jazvu
nechal by ma chodiť
ako s ukazovákom
vystretým proti sebe
zaveseného na prvej vráske
(oči ťa prezradia, Dorian)

rozišla sa so mnou moja tvár
odmietla masku
pre zajtrajšieho starcaKomentáre

Obľúbené príspevky