Kto sú brakoví autori a čo už spáchali

Brak už v minulosti podnikol podivné čítačky s názvom BRAK, Brak sa vracia, či aBRAKadabra. Ich paranormálnym pokračovaním bola aj nedávna čítačka v Petržalke s názvom BR(e)AKovanie.

V blízkej budúcnosti ešte pripravujeme hard-rockovú čítačku. Ak zmobilizujeme nežné stránky BRAK-u, bude aj podujatie o ženskej tvorbe a ženskom písaní s názvom wonderBRAK, či o internetovej poézii pod názvom faceBRAK.com.
Zatiaľ prinášame stručný prehľad niektorých autorov BRAK-u:Roman Beňo

Poézii upísal svoju dušu ešte počas absurdnej vojenskej služby, neskôr aj Trnavskému literárnemu klubu a Braku. Bol lit-erárne ocenený na mnohých súťažiach, votrel sa s tvorbou aj do takých plátkov ako Dotyky, Pravda, Slovenské pohľady, Orol tatranský, Liter, do rozhlasu a na net. Keďže mu v Debute 2011 ocenili rukopis zbierky, na staré kolená sa rozhodol otravovať svet svojím debutom s názvom Vrstvenie, ktorý sa už onedlho narodí.


Ria Gehrerová

Ria je z Dežeríc, ktoré sú neďaleko Bánoviec nad Bebravou, kde chodila aj na gymnázium. Teraz študuje žurnalistiku. Je víťazkou niekoľkých literárnych súťaží, napríklad súťaže Medziriadky, Poetická Ľubovňa, Škultétyho rečňovanky, Mladé talenty, Literárny Lučenec, Literárna Senica Laca Novomeského, Krídla Ivana Laučíka...Publikuje v časopisoch: Dotyky, Slovenské pohľady, alebo v Rádiu Devín a má 20 rokov.


Oľga Gluštíková

Ako správna braková poetka stavila na BRAK a zapojila sa nedávno do súťaže o vydanie knižného debutu. V tej bolo 149 brakovejších autorov než ona, a tak ju vyhrala. Knižka s názvom "Uložená do stromov" sa narodí na jar budúceho roku. Oli pôsobila viac ako dva roky v jednom z celoštátnych denníkov. Za sebou má súťaže ako Medziriadky, Literárny Zvolen či Literárna Senica. Viac informácií tu ešte dopíše, keď si spomenie.


Martina Grmanová

Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na FIF UK v Bratislave. Venuje sa literárnej recenzistike, jej odborné články a recenzie boli uverejnené v literárnych periodikách Let, Romboid, Glosolália, Knižná revue. Poéziu publikovala v časopisoch Romboid, RAK, Dotyky, Let, Krjela a v zahraničnom kultúrnom magazíne Korene. Je laureátkou súťaže Wolkrova Polianka 2011, umiestnila sa v súťažiach Letovisko 2006, Cena Rudolfa Fabryho 2011, Krídla Ivana Laučíka 2012, Sen o Karpatoch 2012, Literárne Šurany 2013. Okrem písania sa venuje hre na gitare a sčasti fotografii.


Martin Chudík

Žije a tvorí BRAKovú poéziu v Bratislave, kde aj vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Už päť rokov svoj voľný čas obetuje písaniu básní, čo sa mu sčasti aj vyplatilo. VyBRAKoval niekoľko ocenení v literárnych súťažiach, z ktorých môžeme spomenúť Wolkrovu Polianku či Literárne Šurany, kde sa stal laureátom. Svoje básne publikoval v literárnych časopisoch RAK, Slovenské pohľady, Dotyky a českom časopise Divoké víno. Koncom júna 2013 mu vyšla debutová zbierka básní Ukryté v dotykoch.


Matej Kubriczký

Pre brakovosť svojej hudby sa začal pred siedmimi rokmi venovať poézii. Ich spojenie bolo dobrým rozhodnutím, ktoré už na strednej škole neprešlo bez povšimnutia, a tak mal svoj prvý koncert pri príležitosti výročia Obchodnej akadémie v Trnave. Básňam však venoval aj osobitú pozornosť. Uverejňoval ich na blogu a tento rok získal za ne ocenenie – Čestné uznanie poroty O cenu Slovenského Učeného Tovarišstva.


Matej Makovický

Študent sociológie na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa písaniu už príliš dlho, ale začal sa zlepšovať iba nedávno (zhodou okolností od momentu, čo spoznal istú Lenku Roskošovú). Absolvoval úspešne všetky štyri ročníky Medziriadkov (v roku 2012 získal druhé miesto za prózu) a predtým dokonca zopár súťaží Múza. Okrem toho je držiteľom ceny primátora za poéziu na tohoročnej Poetickej Ľubovni. Keď nepíše, počúva neznesiteľnú hudbu, varí a číta. A ak náhodou chce niekto čítať, čo píše, odporúča mu mať zmysel pre čierny humor, iróniu, ale aj pre trošku viac odvrátené stránky ľudskej psychiky.


Lenka Roskošová

Tento rok získala na Medziriadkoch druhé miesto. Píše prózu a drámu. Súťažne sa písaniu venuje tri roky. Jej prvým úspechom bolo druhé miesto na súťaži Medziriadky 2011, ďalej sa umiestnila dva roky po sebe na druhom mieste v súťaži Dramaticky mladí. Taktiež druhá skončila na Literárnom Kežmarku a najnovšie aj na Medziriadkoch 2013 (vždy len tá druhá, avšak dúfa, že len v písaní!). Písanie začala brať vážne až po tom, čo som spoznala Mateja Makovického, ktorý je pre ňu oporou vo všetkom. Má rada maky, klobúčiky, dobrú kávu, syry, z hudby Abbu a Tori Amos.

Komentáre

Obľúbené príspevky